etusivu:   esittely:   historia:   seuran alku

Seuraava teksti on kirjattu Tampereen seudun sukututkimusseuran ensimmäiseen vuosikirjaan (Vuosikirja I, 1979-1980) otsikolla Seuran alku. Tekstin kirjoittajaa ei vuosikirjassa mainita, mutta voisi olettaa, että tekstin on kirjoittanut seuran ensimmäinen puheenjohtaja Jorma Räsänen.

Seuran alku

Tampereen työväenopisto otti työvuoden 1978-1979 opiskelu- ja harrastemahdollisuuksiin humanistisiin aineisiin sijoitetun sukututkimuskurssin. Kurssin vetäjäksi oli lupautunut varatuomari Lauri Orispää ja tämä ensimmäinen sukututkimuskurssi kesti koko työvuoden ajan eli siis sekä syys- että kevätlukukauden.

Kurssille ilmoittautuneiden tarkka lukumäärä käy ilmi työväenopiston asiakirjoista, joihin en ole tutustunut. Alkajia oli kuitenkin runsaasti, ja muistamani mukaan yli kuudenkymmenen ja kiinnostus aiheeseen säilyi verrattain suurena kurssin loppuun saakka.

Kiinnostuksen säilymiseen ja lisääntymiseen vaikutti ennen muuta Lauri Orispään mielenkiintoinen opetustapa ja aiheen mielenkiintoinen jaottelu koko työvuoden osalle.

Kurssiaika oli pitkä, kaksi lukukautta. Sen kuluessa ehdittiin tutustua sukututkimuksen alaan kuuluviin asioihin melkoisen laajalti.

Käsitellyistä aiheista voidaan luettelonomaisesti mainita:

 • sukututkimuksen idea ja perusperiaatteet
 • erilaiset lähteet, joihin tutustuttiin osittain yksityiskohtaisesti
 • käynti seurakunnan keskusrekisterissä, poliisilaitoksen rekisteritoimistossa, maakunta-arkistossa ja maanmittauskonttorissa, joissa kaikissa selostettiin näiden laitosten toimialaa ja käyttömahdollisuuksia
 • yhteistoiminta sukututkimuksen alalla
 • kotiarkistojen kerääminen ja käsittely
 • kunkin oman tutkimuksen rajaamismahdollisuudet
 • lähteiden erilaisuus eri puolilla Suomea
 • suku- ja etunimien historia ja käyttö
 • tutkimustulosten esittämistavat ja mahdollisuudet
 • vanhat käsialat, aakkoset ja kirjoitustyylit
 • alan kirjallisuus
 • Jalmari Finnen tutkimukset
 • lyhennyksiä ja vierasperäisiä sanoja
 • sukulaisuus

Kevätkaudella, tarkemmin sanoen huhtikuun 18. päivänä 1979 kurssi kokoontui varatuomari Lauri Orispään johdolla keskustelemaan tutkimustoiminnan jatkamisesta ja yhteistoiminnasta tutkijain kesken. Tällöin päätettiin perustaa sukututkimuksen harrastajien yhdistys Tampereelle. Laadittiin luonnos yhdistyksen säännöiksi, sovittiin hallituksen jäsenten lukumäärä (5) ja valittiin puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenenet. Sovittiin, että yhdistys tulee kokoontumaan kahdesti kuukaudessa kesäkausia lukuunottamatta. Toimikausi tulisi olemaan 1.5-30.4 välinen aika, jolloin kesäkuukaudet voisivat olla erilaisten tutustumisten yms aikaa.

Yhdistyksen lopullinen perustava kokous pidettiin toukokuun 16. päivänä 1979. Yhdistykseen liittyi alussa 19 henkilöä, mutta jäsenmäärä on jatkuvasti kasvanut.

Sukututkimus on mielenkiintoinen harrastus. Sen avulla on mahdollisuus tutustua oman suvun vaiheisiin kautta vuosisatojen. Samalla se tutustuttaa myös oman maan historiaan, hyviin ja huonoihin vuosiin, kamppailuun olemassaolosta idän ja lännen välillä. Se kertoo peräänantamattomasta taistelusta olemassaolon puolesta menneinä aikoina, se kertoo iloista hyvien vuosien vallitessa, mutta se kertoo myös miten huonoina vuosina, vainoin aikoina tämän maan eri puolilla elettiin. Ruotsalainen sukututkija Bengt Hillebrand on todennut:

"Tunnet itsesi paremmin, kun tunnet esivanhempasi. Yksityiselle ihmiselle suku on samaa kuin koko kansalle Isänmaa muistoineen."